102

je aktuální počet monitorovaných osob k 2. 5. 2021; z toho je 47 osob s uloženým trestem domácího vězení, 52 osoby jsou kontrolovány v režimu nahrazení vazby dohledem a 3 osoby z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

Aktuální počet monitorovaných osob je zveřejňován jednou týdně, stav je uváděn vždy k termínu ukončení týdne, to je k neděli v čase 24:00 hod. Aktuální počty monitorovaných osob v členění podle jednotlivých soudních krajů České republiky jsou uvedeny v následující tabulce.

– soudní kraj Praha9
– Středočeský soudní kraj6
– Jihočeský soudní kraj5
– Západočeský soudní kraj17
– Severočeský soudní kraj19
– Východočeský soudní kraj11
– Jihomoravský soudní kraj23
– Severomoravský soudní kraj12

Poznámka: Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.