107

je aktuální počet monitorovaných osob k 21. 2. 2021; z toho je 52 osob s uloženým trestem domácího vězení, 54 osob je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a 1 osoba z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

Aktuální počet monitorovaných osob je zveřejňován jednou týdně, stav je uváděn vždy k termínu ukončení týdne, to je k neděli v čase 24:00 hod. Aktuální počty monitorovaných osob v členění podle jednotlivých soudních krajů České republiky jsou uvedeny v následující tabulce.

– soudní kraj Praha8
– Středočeský soudní kraj6
– Jihočeský soudní kraj9
– Západočeský soudní kraj18
– Severočeský soudní kraj16
– Východočeský soudní kraj13
– Jihomoravský soudní kraj25
– Severomoravský soudní kraj12

Poznámka: Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.