150

je aktuální počet monitorovaných osob k 22. 3. 2020; z toho je 98 osob s uloženým trestem domácího vězení, 50 osob je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a 2 osoby z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

– soudní kraj Praha13
– Středočeský soudní kraj7
– Jihočeský soudní kraj16
– Západočeský soudní kraj20
– Severočeský soudní kraj30
– Východočeský soudní kraj15
– Jihomoravský soudní kraj27
– Severomoravský soudní kraj22

Poznámka: Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.