73

je aktuální počet monitorovaných osob k 14. 11. 2021; z toho je 37 osob s uloženým trestem domácího vězení, 35 osob je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a 1 osoba z titulu podmíněného propuštění s dohledem.

Aktuální počet monitorovaných osob je zveřejňován jednou týdně, stav je uváděn vždy k termínu ukončení týdne, to je k neděli v čase 24:00 hod. Aktuální počty monitorovaných osob v členění podle jednotlivých soudních krajů České republiky jsou uvedeny v následující tabulce.

– soudní kraj Praha / 99
– Středočeský soudní kraj / 55
– Jihočeský soudní kraj / 77
– Západočeský soudní kraj / 1111
– Severočeský soudní kraj / 1616
– Východočeský soudní kraj / 99
– Jihomoravský soudní kraj / 77
– Severomoravský soudní kraj / 99

Poznámka: Počet monitorovaných osob je veden podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodráží sídlo soudu, který o sankci rozhodl.