Dodavatelem elektronického monitorovacího systému pro trestní justici bude po opětovném posouzení odbornou komisí společnost SuperCom. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech budou moci Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba pořídit až dva a půl tisíce náramků podle aktuální potřeby a systém provozovat, včetně jeho údržby.

„Oceňuji, že nová hodnotící komise potvrdila, že jsme v prvním případě vybrali kvalitního dodavatele. Věřím, že zavedení tzv. náramků do praxe nyní nebude stát nic v cestě,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Probační a mediační služba chtěla tendr uzavřít již o několik měsíců dříve, když v rámci soutěžního dialogu v únoru 2017 vybrala nabídku vítězného uchazeče firmy SuperCom. Její výběr byl ale na základě námitek uchazeče předmětem správního řízení vedeného Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Ten předběžným opatřením zakázal zadavateli uzavřít smlouvu. V červnu 2017 PMS s využitím institutu autoremedury zrušila své rozhodnutí o výběru vítězné nabídky a vrátila se ve výběrovém řízení o některé dílčí úkony zpátky: vytvořila novou hodnotící komisi, zadala vypracování nezávislého expertního stanoviska a vyžádala si od uchazečů dodatečné informace potřebné pro nové posouzení nabídek.

„Po provedení posouzení, které zohlednilo nové dodatečné informace a stanovisko nezávislých expertů, jsme dospěli ke stejnému rozhodnutí o výběru vítězné nabídky jako v únoru tohoto roku. Nové posouzení odstranilo nejasnosti vytýkané zadavateli ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň argumentačně posílilo rozhodnutí zadavatele o správnosti našeho výběru,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní mají nyní účastníci soutěžního dialogu patnáct dnů na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele.

 

21. 7. 2017, Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby