Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupci firmy SuperCom, která v únoru tohoto roku zvítězila ve výběrovém řízení na tzv. náramky pro domácí vězení, dnes uzavřeli výběrové řízení na dodání elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 tzv. náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. Osmileté snahy o zavedení náramků tak končí úspěchem.

„Je skvělé, že série neúspěšných tendrů končí a soudy budou využívat trest domácího vězení častěji. To pomůže nejen přeplněným věznicím, ale také snižování recidivy. Velkým úspěchem je samozřejmě také vysoutěžená cena. První odhady před osmi lety hovořily o nákladech kolem dvou miliard,“ připomněl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Probační a mediační služba, která byla zadavatelem zakázky, se nyní po podpisu smlouvy začne spolu s Ministerstvem připravovat na implementaci „náramků“ do praxe. „Dlouho očekávaná chvíle, tj. začlenění EMS do výkonu naší práce s pachateli, je konečně tady. Pro naši službu je to zlomový okamžik. Principy naší práce se nemění, ale spolehlivost elektronické kontroly odsouzeného nám umožní, abychom více času nyní věnovali přímé práci s pachateli. Náramek je rychle a spolehlivě zkontroluje, my je zase účinněji povedeme k pozitivním změnám jejich života. Naším cílem je, aby napravili škody, které obětem způsobili, a vytvořili si novou budoucnost, ve které páchání trestné činnosti nebude mít místo,“ řekla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Nespornou výhodou náramků je možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Domácí vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli chybějícímu dodavateli zařízení mohli využívat jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.

Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob v rámci předem určených „povolených“ a „zakázaných“ zón. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor na Ministerstvu spravedlnosti.

„Těšíme se na pokračování spolupráce při tomto úspěšném projektu. Nasazení systému je pro nás pouze začátek práce, která, věřím, povede k naplnění cílů Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby,“ uvedl pan Barak Trabelsi ze společnosti SuperCom.

Náklady na jednoho odsouzeného v domácím vězení jsou při aktuálně podepsané dohodě 120 korun na den, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na odsouzenou osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší.

 

26. 9. 2017, Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti