Dodavatelem tzv. elektronických monitorovacích náramků bude společnost SuperCom. Dvaadvacátého února 2017 se stala vítězem výběrového řízení, které Ministerstvo spravedlnosti vypsalo v loňském roce. Nabídnutá cena je 15,5 milionů korun, celková cena za šest let pak 93 milionů.

Ministerstvo spravedlnosti po více než osmi letech neúspěšných pokusů pod vedením ministra Roberta Pelikána úspěšně uzavírá klíčovou část tendru na náramky pro domácí vězení.

V první fázi resort získá za 15,5 milionů korun od vítězného dodavatele 280 náramků a provoz systému. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.

„Rozdíl mezi náklady na vězně ve věznici a v domácím vězení je dramatický. V prvním případě je cena tisíc sto korun na každý den. Oproti tomu odsouzený s náramkem bude denně stát jen 120 korun, přičemž padesát korun z toho bude hradit sám. Náklady na jeden náramek se nám vrátí za jeden rok,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Trest domácího vězení zákony umožňují ukládat od roku 2010, v polovině roku 2016 se možnost využití rozšířila i na vazbu. Jeho malé využití v praxi způsobily především předchozí neúspěšné tendry na elektronické náramky.

„Trest domácího vězení umožní některým odsouzeným nezpřetrhat vazby se společností a rodinou i chodit dál do zaměstnání, čímž se výrazně sníží riziko recidivy. Odsouzené budou dále navštěvovat probační úředníci, kontrola pohybu osob ale bude jednodušší“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, která výběrové řízení vypsala.

Výběrové řízení formou soutěžního dialogu bylo vypsáno v únoru loňského roku. V dubnu obdržela Probační a mediační služba osm žádostí o účast v tendru, dále pokračovalo šest uchazečů. V lednu 2017 své finální nabídky podalo pět případných dodavatelů. Od 22. 2. 2017 mají účastníci patnáct dnů na podání námitek.

V ceně, kterou vítězná společnost SuperCom nabídla, je prvních 280 náramků, provoz monitorovacího centra na šest let a školení zaměstnanců Probační a mediační služby a Ministerstva spravedlnosti.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti