Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby (PMS) dnes otevřeli obálky s nabídkami pro Elektronický monitorovací systém pro trestní justici. Veřejné zakázky, která byla vypsána 29. února 2016 formou soutěžního dialogu, se od vypsání účastnilo šest zájemců.

Lhůta pro podávání nabídek skončila dnes v 10:00 dopoledne. Hodnotící komise obdržela celkem pět nabídek, které začala posuzovat z hlediska plnění zákonných požadavků a nabídnuté ceny. Po zhodnocení jednotlivých nabídek bude vybrán vítězný uchazeč.

„Pět přihlášených uchazečů je důkazem, že výběrové řízení formou soutěžního dialogu bylo dobře zvoleným postupem a také že bylo vedené správně,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Výběrové řízení obsahovalo několik kol přímých jednání se všemi přihlášenými uchazeči, v jejichž návaznosti také probíhalo testování jednotlivých technologií. Každý uchazeč poskytl své produkty po dobu jednoho měsíce, během kterého Ministerstvo spravedlnosti testovalo základní funkce sytému.

„Elektronické náramky na nohou odsouzených znamenají větší spolehlivost kontroly, zda se odsouzený nachází v daném čase tam, kde má být. Kontrolují také to, zda není v blízkosti chráněné osoby, a nevstupuje do zakázané zóny. Namátkové kontroly probačních úředníků tak budou méně časté, ale domovy odsouzených budeme dále navštěvovat. Po zavedení elektronického monitorovacího systému budeme mít více času na to, abychom odsouzené vedli k pozitivní změně jejich života. Je nezbytné, aby pracovali a měli pravidelný příjem, nezneužívali alkohol a jiné drogy, naučili se problémy řešit jinak než opakováním trestné činnosti,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Trestní řád využití tzv. náramků pro trest domácího vězení již umožňuje. V polovině roku 2016 Ministerstvo spravedlnosti prosadilo rozšíření využití také pro účely vazby. Jednou z hlavních výhod v obou případech je možnost zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání.

 

26. 1. 2017, Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti