Elektronické náramky jsou v ostrém provozu

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková dnes na tiskové konferenci oznámili, že první osoby ve výkonu trestu domácího vězení už mají nasazeny náramky, a jsou tak pod dohledem elektronického monitorovacího systému. Tím skončilo dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.

Elektronické náramky pro vězně (záznam brífinku na ČT24)


„Opravdu s velkou radostí dnes mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení. První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má,“ zahájil tiskovou konferenci ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Na ministrova slova navázala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková: „Po 18 letech fungování Probační a mediační služby se nám dostává do rukou moderní technologie ve formě spolehlivé elektronické kontroly pachatele. Umožní nám věnovat se více výchovné práci s klienty z řad odsouzených i pomoci obětem.“

První náramky nosí pachatelé, odsouzení k trestu domácího vězení, už více než týden. K dnešku specialisté z Probační a mediační služby dokončili instalace zařízení u všech klientů odsouzených k trestu domácího vězení, u kterých nasazení nic nebránilo. V tuto chvíli je v provozu 45 náramků, další zařízení se instalují.

Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob a kontroluje, jestli osoba dodržuje soudem stanovená pravidla pohybu. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor v operačním středisku Ministerstva spravedlnosti.

Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém, a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání jsou způsoby, jak podpořit pozitivní změnu v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.

Trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli absenci spolehlivého monitorovacího zařízení využívali jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.

Dodavatelem elektronických náramků je izraelská společnost SuperCom, která vyhrála soutěžní dialog. V první fázi dodávky se jedná 280 náramků za 15,6 milionu korun. Firma SuperCom také zajistila příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.

Spuštění funkčního monitorovacího systému je historickým momentem pro českou justici. První veřejná zakázka na elektronické náramky se totiž datuje již do roku 2010 a tento i další pokusy skončily vždy neúspěchem. Až v únoru 2017 vzešla ze soutěžního dialogu vítězná společnost, se kterou podepsal resort v září téhož roku smlouvu a která je dodavatelem stávajícího řešení.

Elektronický monitoring má řadu výhod. Na osobu s trestem domácího vězení připadají mnohem nižší náklady než na člověka ve vězení. Denní náklady jsou odhadovány na 120 až 150 Kč, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší. Obrovský přínos však spočívá v tom, že odsouzený s náramkem má během výkonu trestu možnost zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Systém nicméně nepředstavuje samospásné řešení, i nadále je potřeba klást hlavní důraz na výchovnou práci s pachateli a pomoc obětem.

 

21. 9. 2018, Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti