Elektronický monitorovací systém – informace o soutěži

Smlouva na dodávku elektronického monitorovacího systému byla s vítězným uchazečem, společností SuperCom,
uzavřena 26. 9. 2017.

Veřejná zakázka s názvem ELEKTRONICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO TRESTNÍ JUSTICI ve formě soutěžního dialogu byla zadána 29. 2. 2016. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo pořízení komplexního elektronického monitorovacího systému osob pro trestní justici včetně zajištění podpory tohoto řešení. V rámci plnění této veřejné zakázky zadavatel, kterým byla Probační a mediační služba, předpokládal dodávku a zajištění provozu zařízení sloužícího k elektronickému monitoringu osob (monitorovací centrum, jednotlivá zařízení umístěná na těle a v obydlí sledovaných osob), související školení osob, které budou zařízení obsluhovat, servis těchto zařízení a dodávku souvisejícího technického řešení pro informační systém zadavatele, a to po dobu šesti let.

Od data podpisu smlouvy je realizován proces směřující k naplnění zakázky a k uvedení systému do praxe v České republice.

S vývojem veřejné soutěže se můžete podrobněji seznámit v průběžných zprávách vydávaných Ministerstvem spravedlnosti České republiky:

26. 9. 2017 Náramky pro domácí vězení míří konečně do praxe

21. 7. 2017 Ministerstvo spravedlnosti znovu vybralo vítěze tendru na náramky

22. 2. 2017 Náramky pro domácí vězení na dohled: výběrové řízení má svého vítěze

26. 1. 2017 Výběrové řízení na tzv. náramky hladce pokračuje: pět dodavatelů podalo své nabídky