Elektronický monitorovací system - Prostředky monitoringu

Jednodílné hybridní sledovací zařízení umístěné na noze monitorované osoby. Náramek pro potřeby lokalizace kombinuje technologii RF+RFID a GPS. RF+RFID technologie slouží k lokalizaci v obydlí a GPS k lokalizaci ve volném prostoru. Náramek je vybaven také technologiemi, které indikují neoprávněné sejmutí. S duálním RF/GPS monitorovacím zařízením se zvyšuje efektivita identifikací na bázi RF technologie a získává se schopnost kontroly pomocí GPS lokalizace. Okamžitě je oznamováno porušení pravidel pro zákaz vycházení. Je možné přiřadit požadované denní pobyty mimo obydlí, např. z důvodů pracovních, poradenských nebo zdravotních atd. Je možno okamžitě zjistit umístění monitorované osoby 24 hodin denně, 365 dní v roce. Spolupracuje se základnovou stanicí BLUbox pro potvrzení, kdy je monitorovaná osoba doma. Náramek je zařízení připevňované na dolní končetinu monitorované osoby v oblasti kotníku pomocí pevně připojeného popruhu. Přerušení popruhu je automaticky hlášeno zaměstnanci operačního střediska EMS na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jeho základní funkcí je vyhodnocování, zda se osoba nachází nebo nenachází v oblasti pokryté rádiovým signálem základnové stanice. Pokud náramek eviduje stav, že není v dosahu základnové stanice, je uveden do činnosti modul GPS, který přijímá družicové signály pro lokalizaci místa, ve kterém se náramek nachází. Náramek je napájen vestavěnou baterií, kterou má monitorovaná osoba povinnost pravidelně nabíjet každý den. Pokud kapacita baterie poklesne na nízkou hodnotu nabití, je na tento stav automaticky upozorněn zaměstnanec operačního střediska, který případ řeší s monitorovanou osobou jako incident. Pokud nepřistoupí monitorovaná osoba k zahájení nabíjení a kapacita dosáhne kriticky nízké hodnoty nabití, vyvolává náramek obtěžující vibrační upozornění monitorované osoby v intervalech zkracujících se podle míry vybíjení.

Technické parametry

 • Nízká hmotnost
 • Voděodolnost
 • Materiál obalu: voděodolný hypoalergenní plast
 • Datová konektivita: mobilní sítě GSM (O2)
 • Komunikační rozhraní: zařízení BLUtag INT komunikuje se zařízeními BLUbox na bázi aktivní RFID prostřednictvím rádiové frekvence
 • Podpora lokalizace: GNSS (GPS), LBS

Pevně umístěná domácí sledovací jednotka pracující v režimu vysílač × přijímač v rámci technologie RF nezaměnitelně spárovaná s náramkem. Jedná se o zařízení, které je umístěno v obydlí monitorované osoby a slouží k zaměření tohoto prostoru. Zařízení je vybaveno technologiemi, které indikují jeho přesunutí či zásah do jeho integrity a je schopno na takovouto neoprávněnou manipulaci upozornit. BLUbox se používá tehdy, když je vyžadováno sledování v uzavřeném obydlí. Jednotka je napájena ze standardní elektrické zásuvky, pro případné přerušení dodávky elektrické energie je vybavena záložní nabíjecí baterií. Spolupracuje s náramkem BLUtag INT. Základnová stanice vysílá rádiový signál, jehož intenzitu lze nastavit podle velikosti obydlí tak, aby signál pokrýval obydlí v celém rozsahu. Pokud dojde u základnové stanice k neoprávněnému pohybu nebo přerušení elektrického napájení, přenáší tuto informaci na náramek prostřednictvím RF signálu. Náramek pak předává informace pomocí mobilního datového přenosu do informačního systému EMS. Základnová stanice se elektronicky spojí s náramkem ve chvíli, když je monitorovaná osoba na témže místě. Stanice náramku sděluje, že monitorovaná osoba je doma, přičemž náramek umožňuje zaznamenat datum a čas přítomnosti a podávat hlášení o vstupu do dosahu základnové stanice (nebo hlásit jiné události a informace o porušeních).

Technické parametry

 • Primární napájení: zapojení do standartní elektrické zásuvky
 • Záložní zdroj napájení: nabíjecí baterie
 • Specifikace rádiového kmitočtu: jednotka BLUbox komunikuje se zařízením BLUtag INT, obě zařízení fungují jako vysílače za současné podpory obousměrné komunikace

Zařízení pro komunikaci s monitorovanou nebo chráněnou osobou v případě nutnosti. Využívá technologii GPS, působí jako mobilní telefon GPRS s komunikací operátor × monitorovaná osoba nebo operátor × chráněná osoba. Jeho možností je i ověření identity komunikující osoby pomocí otisku prstu. Komunikátor, který je poskytnut monitorované i chráněné osobě, je „chytrý“ mobilní telefon s instalovanými aplikacemi přizpůsobenými účelům, které jsou jiné pro monitorovanou osobu a jiné pro chráněnou osobu. Monitorovaná i chráněná osoba jsou poučeny, že musí komunikátor nabíjet každý den vždy do plného stavu nabití baterie. Komunikátor monitorované osoby (PureTrack) umožňuje pracovníkům Probační a mediační služby a zaměstnancům operačního střediska EMS kontaktovat v případě potřeby monitorovanou osobu. Ostatní funkce mobilního telefonu jsou omezeny, nelze se na něj dovolat z jiného telefonu ani z něj uskutečňovat hovory. Komunikátor chráněné osoby (PureProtect) má aplikaci, která upozorňuje na skutečnost, že se k ní příslušná monitorovaná osoba přiblížila na menší vzdálenost, než je jí povoleno. Chráněná osoba může využít SOS tlačítko na komunikátoru, jehož aktivací požádá o pomoc operační středisko.

Technické parametry

 • Zdroj napájení: nabíjecí baterie
 • Datová konektivita: LTE Cat.4 (150/50Mbps) – mobilní sítě GSM (O2)
 • Podpora lokalizace: GNSS (GPS), LBS

Testovací zařízení pro zjištění přítomnosti alkoholu v dechu umožňuje vzdálené měření hladiny alkoholu u monitorované osoby. Ověřuje identitu testované osoby prostřednictvím sejmutí vizuálních biometrických údajů. Mobilní zařízení pracuje v režimu on-line, výsledky ověření identity a měření množství alkoholu v dechu jsou odesílány přímo do databáze informačního systému EMS. Mobilní detektor pracuje ve spojení s mobilním telefonem (komunikátorem), který zobrazuje monitorované osobě pokyny k provedení testu, pořizuje kvůli její identifikaci fotografii osoby provádějící test a odesílá naměřené hodnoty do informačního systému. Frekvenci a dobu výzev k provedení testu lze nastavit automaticky v systému nebo k provedení testu může být monitorovaná osoba vyzvána operátorem operačního střediska.

Technické parametry

 • V České republice jsou podle stávající právní úpravy výsledky měření metodou hodnoty v dechu přepočítány analyzátorem na koncentraci alkoholu v krvi a vyjadřovány v jednotkách ‰ (promile).
 • Zdroj napájení: nabíjecí baterie
 • Kalibrace: každých 6 měsíců nebo po 300 provedených testech


Vstup do EMS je možný z pracovní stanice v operačním středisku anebo prostřednictvím webového klienta z osobního počítače zaměstnance Probační a mediační služby. Rozsah zobrazovaných informací je závislý na oprávněních pracovníka. Informační systém EMS přijímá, eviduje a automatizovaně vyhodnocuje údaje ze všech zařízení umístěných u monitorovaných osob. Pokud jsou získaná data v rozporu s nastavenými podmínkami výkonu trestu domácího vězení nebo v rozporu s povinnostmi uloženými v souvislosti s opatřeními nahrazujícími vazbu, upozorní na tuto skutečnost ihned zaměstnance operačního střediska EMS. Všechny údaje o průběhu monitorování včetně historie trasy pohybu monitorované osoby a záznamů telefonních hovorů jsou trvale uchovávány po celou dobu výkonu elektronické kontroly a jsou k dispozici zaměstnancům Probační a mediační služby, pokud monitorovaná osoba poruší stanovené podmínky, jinak jsou tyto údaje šifrovány a žádný ze zaměstnanců operačního střediska ani Probační a mediační služby k nim nemá přístup.

Společnost SuperCom Ltd. zahájila nové projekty v Evropě Společnost SuperCom Ltd., která je dodavatelem elektronického monitorovacího systému pro trestní justici v České republice, zahájila nové srovnatelné projekty ve dvou dalších evropských zemích, Švédsku a Estonsku.

SuperCom vyhrála smlouvu o elektronickém monitorování ve Švédsku ve výši 7 milionů dolarů Server BIOMETRICupdate.com, Biometrics Research Group, Inc.; Toronto, Ontario – 24.1.2019 9:55 24. ledna 2019 – Společnost SuperCom oznámila, že uzavřela smlouvu v hodnotě 7 milionů dolarů s vládou Švédska na projekt, který bude nasazovat její sadu PureSecurity Electronic Monitoring (EM) Suite. Tento projekt byl oficiálně přidělen v dubnu 2018 prostřednictvím nabídkového řízení a uzavření smlouvy bylo právě dokončeno, což umožňuje zahájení projektu. Celková doba trvání smlouvy je až osm let.
Celý článek v angličtině
Celý článek v češtině (přeložen automaticky, může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti)

SuperCom zahajuje národní projekt elektronického monitorování v Estonsku Cision, PR Newswire; Chicago, Illinois – 30.1.2019 9:55 HERZLIYA, Izrael, 30. ledna 2019 /PRNewswire/ – Společnost SuperCom Ltd. (NASDAQ: SPCB), globální poskytovatel řešení Secure-Identity, IoT, Connectivity a Cyber Security pro globální veřejný a soukromý sektor, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu s estonskou národní vládou o nasazení svého softwaru Pure Security Electronic Monitoring (EM) Suite s důrazem na domácí vězení. Tento projekt byl oficiálně přiřknut v listopadu roku 2018 formou formálního nabídkového řízení a dokončení smlouvy bylo právě schváleno, což umožňuje zahájení projektu.
Celý článek v angličtině
Celý článek v češtině (přeložen automaticky, může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti)

[helpful]