Výzkumná studie o možnostech využití elektronického monitoringu

V květnu 2014 byl zahájen a v dubnu 2016 dokončen projekt Evropské unie zaměřený na potenciál elektronického monitorování poskytující věrohodnou a proveditelnou alternativu k výkonu trestu odnětí svobody, čímž by pomáhal při řízení a snižování vězeňských populací v EU. Partneři byli podporováni poradním výborem odborníků z komunit výzkumných uživatelů v celé EU.

Klíčovým prvkem projektu bylo to, že se jednalo o první empirickou studii o používání elektronického monitoringu ve třech fázích procesu trestního soudnictví – v přípravném řízení, ve vykonávacím řízení a po propuštění – v rámci 5 jurisdikcí. Souvisela s tím systematická a komplexní analýza právních a politických rámců na národní i evropské úrovni, která poskytuje jedinečnou srovnávací studii elektronického monitorování.

Tento výzkumný projekt byl partnerstvím mezi profesory pěti univerzit v Evropě; prof. Anthea Hucklesby (The University of Leeds), prof. Gill McIvor (University of Stirling), prof. Kristel Beyens (Vrije Universiteit Brussel), prof. Frieder Dünkel (Die Universität Greifswald) a prof. Miranda Boone (Universiteit Utrecht).

Tato zjištění zaplnila významné mezery ve znalostech o schopnosti elektronického monitoringu působit jako alternativa k trestu odnětí svobody a informovala o doporučených osvědčených postupech s cílem zvýšit jeho účinnost a zajistit jeho právní, etické a humánní využití v celé Evropské unii.

Během projektu Evropské unie k elektronickému monitoringu bylo vypracováno několik zpráv. Srovnávací výzkum „Kreativita a účinnost při používání elektronického monitorování: případová studie pěti evropských jurisdikcí“ je zde uveden v plném rozsahu a je k dispozici také jako shrnující přehledný dokument: angličtina, francouzština, němčina a holandština.

V rámci projektu EMEU jsou od každého partnera k dispozici dvě zprávy obsahující nálezy z každé příslušné jurisdikce. Výzkum prováděný v každé jurisdikci lze nalézt v níže uvedených zprávách.

Anglie a Wales
stručný přehled ‚Elektronický monitoring v Anglii a Walesu‘ je k dispozici v angličtině
úplná zpráva ‚Elektronický monitoring v Anglii a Walesu‘ je k dispozici v angličtině

Belgie
stručný přehled ‚Elektronický monitoring v Belgii‘ je k dispozici v angličtině, holandštině a francouzštině
úplná zpráva ‚Elektronický monitoring v Belgii‘ je k dispozici v angličtině

Německo
stručný přehled ‚Elektronický monitoring v Německu‘ je k dispozici v němčině a angličtině
úplná zpráva ‚Elektronický monitoring v Německu‘ je k dispozici v angličtině

Nizozemsko
stručný přehled ‚Elektronický monitoring v Nizozemsku‘ je k dispozici v holandštině a angličtině
úplná zpráva ‚Elektronický monitoring v Nizozemsku‘ je k dispozici v angličtině

Skotsko
stručný přehled ‚Elektronický monitoring ve Skotsku‘ je k dispozici v angličtině
úplná zpráva ‚Elektronický monitoring ve Skotsku‘ je k dispozici v angličtině