Souhrnný přehled

Statistika sankcí a opatření za léta 2010 až 2018, u nichž je v současnosti již možné využít formu elektronického monitoringu. Ne ve všech případech uvedených u jednotlivých agend, zejména u nahrazení vazby dohledem, by byl využit institut elektronického monitoringu.

Vývoj počtu monitorovaných osob po zavedení EMS

Do roku 2019 jsme vstupovali s počtem 91 aktivních monitorovaných osob

Počet osob monitorovaných v roce 2019 je aktualizován jednou za měsíc, a to vždy k poslednímu dni.