Souhrnný přehled

Statistika sankcí a opatření za léta 2010 až 2018, u nichž je v současnosti již možné využít formu elektronického monitoringu. Ne ve všech případech uvedených u jednotlivých agend, zejména u nahrazení vazby dohledem, by byl využit institut elektronického monitoringu.


Do roku 2019 jsme vstupovali s počtem 91 aktivních monitorovaných osob

Na začátku roku 2020 evidovali 162 aktivních monitorovaných osob