Souhrnný přehled

Statistika sankcí a opatření za léta 2010 až 2018,

u nichž je v současnosti již možné využít formu elektronického monitoringu. Ne ve všech případech uvedených u jednotlivých agend, zejména u nahrazení vazby dohledem, by byl využit institut elektronického monitoringu.

Vývoj počtu monitorovaných osob po měsících od zahájení monitoringu

Základní statistická data – rok 2018

(TDV – trest domácího vězení; NVD – nahrazení vazby dohledem; PPD – podmíněné propuštění s dohledem)

Do roku 2019 jsme vstupovali s počtem 91 aktivních monitorovaných osob

Základní statistická data – rok 2019

(TDV – trest domácího vězení; NVD – nahrazení vazby dohledem; PPD – podmíněné propuštění s dohledem)

Na začátku roku 2020 jsme evidovali 166 aktivních monitorovaných osob

Základní statistická data – rok 2020

(TDV – trest domácího vězení; NVD – nahrazení vazby dohledem; PPD – podmíněné propuštění s dohledem)

Rok 2021 byl zahájen s počtem 121 aktivních monitorovaných osob

Základní statistická data – rok 2021

(TDV – trest domácího vězení; NVD – nahrazení vazby dohledem; PPD – podmíněné propuštění s dohledem)

[helpful]