Ústavní soud vyslal signál, jak rozhodovat při podmíněném propouštění vězňů

4. ledna 2019 – Článek serveru Česká justice (Petr Dimun)

Při rozhodování o podmíněném propouštění osob ve výkonu trestu panuje mezi českými soudy nejednotnost a libovůle, přičemž příčinou je příliš obecná právní úprava a také absence sjednocující role Nejvyššího soudu (NS). Tak by se dal ve stručnosti shrnout nález Ústavního soudu (ÚS) z konce minulého roku. Jeho druhý senát v něm zároveň poskytl obecným soudům velmi podrobné vodítko, jak při rozhodování o žádostech o podmíněné propuštění postupovat tak, aby bylo ústavně konformní.