Vězeňské náramky po roce: desetina sledovaných pravidelně porušuje pravidla

8. října 2019 – ČT 24 České televize (autor Michaela Valúchová)

Za rok fungování „vězeňských náramků“ porušilo pravidla až 40 procent odsouzených, kteří je nosí. Nejčastěji se jedná o vybití náramku nebo pozdní příchody. Některé prohřešky jsou ale vážnější, ve vězení proto skončilo už sedm trestanců. Do programu elektronického monitorování bylo od zahájení ostrého provozu v září 2018 zařazeno 304 odsouzených a Probační a mediační služba v jednom týdnu řeší deset až dvacet porušení pravidel dohledu. „Většina z nich nemá zásadní význam. Nejčastějším provozním incidentem je indikace téměř vybité baterie koncových zařízení nebo pozdní příchody v řádech minut,“ uvedla mluvčí služby Kristina Labohá.