Další uplatnění formy domácího vězení

V rámci českého justičního systému se forma domácího vězení vyskytuje ještě v dalších možných podobách podle ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 89 – Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění

§ 57a – Přeměna trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

§ 65 – Výkon trestu obecně prospěšných prací

§ 69 – Náhradní trest odnětí svobody

[helpful]