Rok 2019

V únoru a březnu 2019 nebyla monitorována žádná osoba podmíněně propuštěná z výkonu trestu odnětí svobody.

[helpful]