Elektronický monitorovací systém v Evropě

V evropských zemích je elektronický monitoring v rámci trestní justice využíván od devadesátých let minulého století, a to rozmanitými způsoby, které se v jednotlivých zemích liší. Někde představuje samostatný druh trestní sankce, jinde je součástí stanovených podmínek (výkonu kontroly) při podmíněném odsouzení či při uložení některého alternativního trestu. Elektronický monitoring je využíván i v rámci výkonu trestu odnětí svobody, a to v různé formě – jako nástroj kontroly pobytu odsouzeného po dobu výkonu části trestu mimo věznici (v bydlišti odsouzeného), v rámci projektů tzv. otevřených věznic, při kontrole pohybu odsouzených během krátkodobých pobytů mimo věznici (práce, propustky apod.), anebo při kontrole a řízení vězňů uvnitř věznic. Elektronický monitoring může být jedním z omezení v rámci zkušební doby podmíněného odsouzení, podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody bez dohledu, či s dohledem. A konečně, v některých zemích slouží tento prostředek i pro nahrazení vazby, a to buď jako samostatné opatření nahrazující vazbu, nebo jako kontrolní prvek v případě nahrazení vazby některým alternativním opatřením, které daný právní řád připouští.

V souladu s tím lze v Evropě vysledovat též několik skupin modelů elektronického monitoringu: tzv. front door modely (elektronický monitoring jako druh trestu či jako součást podmínek alternativních trestů), tzv. back door modely (elektronický monitoring jako součást podmínek podmíněného propuštění či v rámci monitorování propuštěného pachatele po výkonu trestu odnětí svobody), ostatní modely (např. využití elektronického monitoringu v oblasti přistěhovalecké politiky či ke kontrole uvnitř věznic) a elektronický monitoring jako součást opatření nahrazujících vazbu v trestním řízení.

V rámci elektronického monitoringu evropské země používají radiofrekvenční technologie a systém GPS, případně doplněné o hlasovou verifikaci.

S výjimkou Anglie a Walesu není v Evropě elektronický monitoring příliš využíván v systému soudnictví ve věcech mládeže a omezuje se především na dospělé obviněné či odsouzené. Jako možná vysvětlení tohoto jevu se v literatuře objevují názory, že se v něm odráží existence samostatných a více diferencovaných sankčních systémů pro mládež, výchova jako ústřední cíl sankcí pro mladistvé pachatele, a třeba i skutečnost, že nápravná zařízení pro mládež netrpí tak výraznou přeplněností jako věznice pro dospělé, což vyvolává menší tlak na využívání alternativních opatření.

Dosavadní výzkumy nedávají jednoznačnou odpověď na otázku, zda je využívání elektronického monitoringu účinné při snižování recidivy a nápravě pachatelů. Výzkum v tomto směru trpí obecným omezením hodnocení v oblasti společenských věd, kterým je nemožnost provádění randomizovaných klinických testů s náhodným výběrem vzorků pro získání skutečně věrohodných a spolehlivých výsledků.

Snižování recidivy je ale jen jedním z možných kritérií účinnosti opatření využívajících elektronický monitoring. Jako další kritéria přicházejí v úvahu např. změna postojů pachatele či obecněji účinky na pachatele, dopady na jeho okolí či vliv na širší veřejnost. Nezanedbatelným přínosem jsou pak možnosti, které systémy elektronického monitorování nabízejí pro ochranu obětí trestné činnosti. A konečně je nutno poznamenat, že lze jen stěží hodnotit elektronický monitoring obecně, neboť se jedná o institut, jenž je v jednotlivých zemích vždy součástí celé řady různých programů, přičemž právě konkrétní podoba příslušných programů, od právní úpravy až po faktickou realizaci, má na výsledky účinnosti elektronického monitoringu vždy rozhodující vliv. Dosavadní poznatky v této souvislosti naznačují, že zásadní je volba vhodného okruhu pachatelů zařazených do systému elektronického monitoringu.

Anglie a Wales byla první evropskou jurisdikcí, která zavedla elektronickou monitorovací technologii v roce 1989 a její využití se od počátku rozrostlo jak z hlediska počtu, tak z hlediska způsobů. Anglie a Wales zůstává jedním z největších a nejuznávanějších uživatelů elektronického monitoringu na světě. V roce 2016 se elektronický monitoring používal převážně k prosazování požadavků na zákaz vycházení a rozvíjel se jako podmínka kauce, jako náležitost komunitních a podmíněných trestních příkazů a jako forma předčasného propuštění v rámci systému domácího zadržování. Použití GPS technologií je omezeno na několik vysoce rizikových případů a dobrovolných programů vedených policií. V té době také probíhalo pilotní monitorování alkoholu a monitorování obětí.

Společnost SuperCom Ltd. zahájila nové projekty v Evropě

Společnost SuperCom Ltd., která je dodavatelem elektronického monitorovacího systému pro trestní justici v České republice, zahájila nové srovnatelné projekty ve dvou dalších evropských zemích, Švédsku a Estonsku.

SuperCom vyhrála smlouvu o elektronickém monitorování ve Švédsku ve výši 7 milionů dolarů

Server BIOMETRICupdate.com, Biometrics Research Group, Inc.; Toronto, Ontario – 24.1.2019 9:55

24. ledna 2019 | Stephen Mayhew – Společnost SuperCom oznámila, že uzavřela smlouvu v hodnotě 7 milionů dolarů s vládou Švédska na projekt, který bude nasazovat její sadu PureSecurity Electronic Monitoring (EM) Suite. Tento projekt byl oficiálně přidělen v dubnu 2018 prostřednictvím nabídkového řízení a uzavření smlouvy bylo právě dokončeno, což umožňuje zahájení projektu. Celková doba trvání smlouvy je až osm let.
Celý článek v angličtině
Celý článek v češtině (přeložen automaticky, může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti)

SuperCom zahajuje národní projekt elektronického monitorování v Estonsku

Cision, PR Newswire; Chicago, Illinois – 30.1.2019 9:55

HERZLIYA, Izrael, 30. ledna 2019 /PRNewswire/ – Společnost SuperCom Ltd. (NASDAQ: SPCB), globální poskytovatel řešení Secure-Identity, IoT, Connectivity a Cyber Security pro globální veřejný a soukromý sektor, dnes oznámila, že uzavřela smlouvu s estonskou národní vládou o nasazení svého softwaru Pure Security Electronic Monitoring (EM) Suite s důrazem na domácí vězení. Tento projekt byl oficiálně přiřknut v listopadu roku 2018 formou nabídkového řízení a dokončení smlouvy bylo právě schváleno, což umožňuje zahájení projektu.
Celý článek v angličtině
Celý článek v češtině (přeložen automaticky, může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti)

[helpful]