Ukončení elektronického monitoringu

Žádná osoba již není monitorována od 22. 11. 2021 v čase 24:00 hod.

Zajištění kontroly výkonu trestu domácího vězení a kontroly plnění různých opatření a omezení při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody prostřednictvím elektronického monitorovacího systému bylo z rozhodnutí Probační a mediační služby ukončeno po 3 letech 2 měsících a 11 dnech (nasazení prvního „náramku“ monitorované osobě bylo provedeno 12. září 2018, k sejmutí posledního došlo 22. listopadu 2021). Nadále je sledování výkonu trestu nebo plnění uložených opatření a omezení zajišťováno prostřednictvím namátkových kontrol prováděných zaměstnanci Probační a mediační služby.

Souhrnný přehled o počtu monitorovaných osob ZDE.