Rok 2020

Nahrazení vazby dohledem

Tabulky uvádějí počet monitorovaných osob, které byly aktivně monitorovány v rámci jednotlivých měsíců a jejich celkový počet od zahájení elektronické kontroly plnění opatření.