Rok 2021

Nahrazení vazby dohledem

Tabulky uvádějí počet monitorovaných osob, které byly aktivně monitorovány v rámci jednotlivých měsíců a jejich celkový počet od zahájení elektronické kontroly plnění opatření v září roku 2018.

[helpful]