Rok 2020

Tabulky uvádí počet monitorovaných osob, které byly aktivně monitorovány v rámci jednotlivých měsíců.