Rok 2021

Trest domácího vězení

Tabulky uvádějí počet monitorovaných osob, které byly aktivně monitorovány v rámci jednotlivých měsíců a jejich celkový počet od zahájení elektronické kontroly výkonu trestu v září roku 2018.

[helpful]